Nyhet

Enkel Samhällskunskap 7-9 del 1

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel samhällskunskap 7 - 9 ~ del 1 presenteras enkla och tydliga texter i samhällskunskap som är kunskapskravs-relaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller
med nyanlända elever på högstadiet.
Bland rubrikerna kan nämnas Leva tillsammans, Leva i Sverige, Våra vanligaste medier, Medier och demokrati, Lag och rätt, Samhällets ekonomi, Arbetsmarknaden och arbetslivet, Statsskick och styrelseskick, Val och partier, samt Så styrs Sverige.
Enkel samhällskunskap 7 - 9 ~ del 1 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.

Vi tipsar

Nu hittar ni oss även på Instagram!

 

LogistikTeamet Sverige AB sköter kundtjänst, distribution och fakturering för Tengnäs Läromedel.

Beställningar görs enklast i vår webbutik eller per telefon till
019 - 20 69 40 eller per e-post till info@logistikteamet.se.

Avtalskunder kan beställa direkt
hos Läromedia Bokhandel AB och GR Utbildning.

Enkel Samhällskunskap 7-9 del 2

Göran Tengnäs
Bland rubrikerna kan nämnas Välfärd och trygghet, Immigration - invandring till Sverige, Nyhetsvärdering, De mänskliga rättigheterna, Nationella minoriteter i Sverige, Fattiga och rika i världen, Den globala ekonomin, Europeiskt och nordiskt samarbete, Världspolitiken, samt En global värld.
Enkel samhällskunskap 7 - 9 ~ del 2 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.

Enkelt om samhället

Marie Tengnäs
Eleverna får bland annat läsa om Sverige, Förr i tiden, Skola, Lek,
Demokrati, Klassråd, Elevråd, Val, Regering och riksdag, Monarki, Skatt,Sjukvård, Räddningstjänst, Polisen, Trafikregler, Cykel, Sopor, Hållbar utveckling, Arbete, Pengar och pengars värde, Att flytta, FN och de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen, Barns rättigheter, Massmedier samt Sociala medier.

Enkelt om teknik

Marie Tengnäs
Eleverna får läsa om Teknik hemma, Teknik i skolan, Teknik på lekplatsen, Enkla maskiner: Kilen, Hävstången, Lutande planet, Hjulet, Skruven och Taljan, Pyramider, Uppfinningar, Broar, Material, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas, Teknik i samhället, Teknik i luften, Teknik på vatten, Sopor och återbruk, El och elsäkerhet, Datorer och programmering, samt Teknik i framtiden.

Eleverna får även arbeta med undersökningar, konstruktionsarbete och dokumentation med hjälp av enkla skisser.