Nyhet

Enkel teknik 7-9 - del 1

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel Teknik 7 - 9 ~ del 1 presenteras enkla och tydliga texter i teknik som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och kursplanen i teknik.
I denna del är huvudrubrikerna Vad är teknik?, Mekanismer, Konstruktion och hållfasthet, Material, Design och teknikutveckling, samt Teknik med elektricitet.
Inom varje område får eleverna utföra egna konstruktioner.
Enkel Teknik 7 - 9 ~ del 1 är rikligt kompletterad med både fotografier och illustrationer i färg.
Vi tipsar

Nu hittar ni oss även på Instagram!

 

LogistikTeamet Sverige AB sköter kundtjänst, distribution och fakturering för Tengnäs Läromedel.

Beställningar görs enklast i vår webbutik eller per telefon till
019 - 20 69 40 eller per e-post till info@logistikteamet.se.

Avtalskunder kan beställa direkt
hos Läromedia Bokhandel AB och GR Utbildning.

Enkel kemi 7-9 del 2

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel Kemi 7 - 9 ~ del 2 presenteras enkla och tydliga texter i kemi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
I denna del är huvudrubrikerna Organisk kemi, Livets kemi, Kol och förbränning, samt Utveckling av produkter.

Enkel kemi 7-9 del 3

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel Kemi 7 - 9 ~ del 3 presenteras enkla och tydliga texter i kemi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
I denna del är huvudrubrikerna Material, Metaller, Jonföreningar, Elektrokemi, Periodiska systemet, samt Hållbar utveckling.

Enkel teknik 7-9 - del 2

Göran Tengnäs
I denna del är huvudrubrikerna Tekniska system, Informations- och kommunikationsteknik, Teknik för transportsystem, Tekniska processer, Styrteknik och reglerteknik, Programmering och elektronik, samt Teknikval för en hållbar utveckling.
Inom varje område får eleverna utföra egna konstruktioner. .