Nyhet

Enkel biologi 7-9 - del 1

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel biologi 7 - 9 ~ del 1 presenteras enkla och tydliga texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med
nyanlända elever på högstadiet.
I denna del är huvudrubrikerna Vad är biologi?, Allt levande kan sorteras, Växter, Djur utan ryggrad, Djur med ryggrad, samt Varken växt eller djur.
Inom varje område får eleverna utföra egna fältstudier eller experiment.
Enkel biologi 7 - 9 ~ del 1 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.
Vi tipsar

Nu hittar ni oss även på Instagram!

 

LogistikTeamet Sverige AB sköter kundtjänst, distribution och fakturering för Tengnäs Läromedel.

Beställningar görs enklast i vår webbutik eller per telefon till
019 - 20 69 40 eller per e-post till info@logistikteamet.se.

Avtalskunder kan beställa direkt
hos Läromedia Bokhandel AB och GR Utbildning.

Enkel biologi 7-9 del 2

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel biologi 7 - 9 ~ del 2 presenteras enkla och tydliga texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
I denna del är huvudrubrikerna Människokroppen, Sex och samlevnad samt Hälsa.
Inom varje område får eleverna utföra egna fältstudier eller experiment.

Enkel biologi 7-9 del 3

Göran Tengnäs
I läromedlet Enkel biologi 7 - 9 ~ del 3 presenteras enkla och tydliga texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
I denna del är huvudrubrikerna Ekologi, Hållbar utveckling, Genetik, samt Evolution.
Inom varje område får eleverna utföra egna fältstudier eller experiment.

Enkelt om experiment

Marie Tengnäs
Eleverna får läsa om Vatten, Ytspänning, Vattnets kretslopp, Vattnets olika former, Ämnen i olika förmer, Värme och kyla,
Blandningar och lösningar, Luft, Luft innehåller syre, Fotosyntes, Ren luft, Kall och varm luft, Olika material, Sortera material, Återvinning, Kraft och rörelse, Tyngdkraft, Friktion, samt Balans, tyngdpunkt och jämvikt vid lek och rörelse.

Eleverna får utföra experiment som tar upp material och ämnen, samt kraft och rörelse. De får även dokumentera sina undersökningar med hjälp av ord, bilder och digitala verktyg.